Nově nás můžete kontaktovat telefonicky na 277 009 009. Jarní úklid LELOSI: zachyťte svou slevu! Slevový kód LELOSIONA vám sníží cenu nákupu v košíku o celých 20 %! 25% sleva na KAŽDÝ druhý levnější produkt s kódem: LELOSI25

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné provozní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.lelosi.cz vycházejí z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (ZVPot-1) a z doporučení Obchodní a průmyslové komory a mezinárodních kodexů elektronického obchodu.

Poskytovatelem webových stránek je společnost UVECTO, finančne, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., Kamnik (dále jen: "poskytovatel").

Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti kupujících a návštěvníků webových stránek www.lelosi.cz (dále jen: "uživatel") při objednávání produktů dostupných na webových stránkách www.lelosi.cz, jakož i obchodní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem.
Celý obsah webových stránek, bez ohledu na formát (text, obrázky, filmy, zvuky atd.), je chráněn autorským právem. Obsah webových stránek nesmí být používán k jiným účelům, než k prohlížení webových stránek, nákupům a komunikaci s uživatelem, pokud poskytovatel předem výslovně písemně nepovolí jinak. V případě jakéhokoli zneužití nebo neoprávněného použití jednotlivých obsahů bude Poskytovatel chránit své zájmy prostřednictvím právních prostředků.
Přístupem ke službám na www.lelosi.cz uživatel přijímá a souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nesouhlasíte, vyzýváme vás, abyste okamžitě ukončili prohlížení webových stránek.

Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která používají pojem "spotřebitel", se vztahují pouze na Uživatele, kteří jsou zároveň spotřebiteli ve smyslu platných právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele.


Zákon o duševním vlastnictví

Ochranná známka "LELOSI" je registrovaná ochranná známka vlastněná poskytovatelem. Poskytovatel má výhradní právo používat ochrannou známku "LELOSI" a jakékoli další ochranné známky, které se objevují na webových stránkách. Obsah obsažený na webových stránkách - bez ohledu na jeho formu - je chráněn autorským právem. Jakékoli kopírování, rozmnožování nebo jiné použití obsahu webových stránek nebo jejich částí je zakázáno. V případě zneužití ochranných známek nebo autorských práv nese uživatel trestní a hmotnou odpovědnost.


Internetový obchod

Uživatel může nakupovat prostřednictvím webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu www.lelosi.cz.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a spolu s objednávkou tvoří součást kupní smlouvy. V případě nákupu se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
Registrací na webových stránkách nebo zadáním objednávky prostřednictvím internetového obchodu uživatel potvrzuje, že rozumí těmto všeobecným obchodním podmínkám a že je přijímá. Uživatel se nemusí registrovat, aby mohl nakupovat v internetovém obchodě, musí však přijmout Všeobecné obchodní podmínky.
Poskytovatel se snaží poskytovat přesné informace, které lze nalézt v internetovém obchodě (popisy produktů, fotografie, popisky atd.), ale připouštíme, že v jednotlivých případech může dojít k chybám, které poskytovatel co nejdříve opraví. Na webových stránkách poskytujeme zobrazení aktuálních skladových zásob konkrétního výrobku. Pokud jedna nebo více velikostí určitého výrobku není aktuálně skladem, je tato velikost přeškrtnuta. Jakmile je daná velikost opět k dispozici, označení velikosti se opět zobrazí.


Ceny a poplatky

Všechny ceny jsou uvedeny v Českých korunácha zahrnují daň z přidané hodnoty (21% DPH). Ceny nezahrnují doručení ani poštovné. Ty jsou uvedeny v konečné hodnotě objednávky před jejím elektronickým potvrzením.

Obchod nabízí následující platební metody:

  • na dobírku,
  • platební kartou
  • převodem na účet společnosti UVECTO d.o.o. dle nabídky / zálohové faktury,
  • s dárkovou kartou od společnosti Uvecto d.o.o.

Platba prostřednictvím našeho platebního systému je bezpečná, protože splňuje bezpečnostní standardy s certifikátem SSL.
Všechny výrobky jsou originální.

Všechny propagační nabídky platí do konce akce nebo do vyprodání zásob.

V případě změn cen nebo popisů produktů bude prodávající informovat všechny kupující, kteří jsou v procesu zadávání objednávky.


Zrušení objednávky

Po zadání objednávky obdrží uživatel e-mail s potvrzením o přijetí objednávky. Uživatel má právo zrušit objednávku před obdržením e-mailového oznámení od poskytovatele, že zásilka bude předána k poštovní přepravě. Později již není možné objednávku zrušit.

Smlouva nebo objednávka je zaslána na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při objednávce.

Internetový obchod poskytuje technické prostředky pro identifikaci a opravu chyb před odesláním objednávky tím, že kupujícího upozorní, pokud nevyplnil všechna požadovaná pole. Před dokončením objednávky je kupujícímu k dispozici shrnutí, v němž může zkontrolovat a upravit zadané údaje. V případě chybného zadání může kupující chyby opravit v nákupním košíku.

Pokud si přejete zrušit objednávku před jejím odesláním, musíte nám to oznámit e-mailem na adresu info@lelosi.cz. Žádost o zrušení musí obsahovat jméno a příjmení uživatele a číslo objednávky.


Odstoupení od smlouvy a vrácení produktů

Podle ustanovení ZVPot-1 může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

Pokud spotřebitel již zboží obdržel a odstupuje od smlouvy, vrátí jej společnosti, nebo osobě pověřené společností k převzetí zboží neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen vrátit spotřebiteli všechny platby přijaté a účtované při uzavření smlouvy (učinění objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Přijaté platby, které je poskytovatel povinen z tohoto důvodu vrátit, poskytovatel nevrací v hotovosti.

V případě vrácení zboží a odstoupení od smlouvy v souladu s ustanoveními ZVPot-1 nese uživatel pouze náklady na vrácení zboží.

Bez ohledu na ustanovení ZVPot-1, které stanoví 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, umožňuje společnost UVECTO d.o.o. jako poskytovatel svým kupujícím - spotřebitelům uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. V této lhůtě musí kupující oznámit poskytovateli odstoupení od smlouvy a svůj záměr vrátit peníze. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nabývá nebo užívá zboží a služby pro účely mimo rámec své profesionální nebo výdělečné činnosti. Možnost odstoupit od smlouvy podle ZVPot-1 se tedy nevztahuje na právnické osoby.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud ke snížení hodnoty došlo v důsledku jednání, které není nezbytně nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Odpovědnost spotřebitele za sníženou hodnotu zboží může být až do výše plné běžné maloobchodní ceny zboží v den nákupu. S ohledem na výše uvedenou odpovědnost za sníženou hodnotu proto poskytovatel doporučuje, aby spotřebitel vrátil zboží, pro které odstupuje od smlouvy, nepoškozené, nepoužité, jakož i ve stejném množství, pokud nedošlo ke zničení, poškození, ztrátě nebo snížení množství výrobku, to vše bez zavinění spotřebitele. V případě, že poskytovatel zjistí, že vrácené zboží je poškozené nebo že vrácené množství neodpovídá, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží za předpokladu, že snížení hodnoty je důsledkem činností, které nejsou nezbytně nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jednání, které není nezbytně nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží. Spotřebitel si může zboží prohlédnout a vyzkoušet v rozsahu nezbytně nutném ke zjištění skutečného stavu, tj. prohlédnout si zboží s veškerou péčí a stejným způsobem, jakým by to mohl běžně učinit v obchodě. Poskytovatel doporučuje, aby spotřebitel opatrně otevřel obal, zachoval jej neporušený a ponechal etikety připevněné k výrobku, dokud se nepřesvědčí, že je výrobek vhodný. Vzhledem k tomu, že se jedná o oděvy, poskytovatel doporučuje, aby si spotřebitel zkontroloval správnou velikost tím, že si je vyzkouší na jiných oděvech, nikoliv na holé kůži, a poskytovatel rovněž doporučuje, aby si spotřebitel dal pozor na stopy make-upu a pudru.
Poskytovatel nemůže zbavit spotřebitele práva odstoupit od smlouvy a vrátit tak kupní cenu pouze na základě snížení hodnoty zboží v důsledku jednání spotřebitele.

V případě částečného odstoupení od smlouvy a vrácení pouze jednotlivých produktů se případné akční slevy, které byly nastaveny jako sleva na jednotlivý produkt v nákupním košíku (např. akce 3 za 2, sleva na třetí produkt v košíku apod.), zohlední při vrácení tak, že se výše naběhlé slevy rovnoměrně rozdělí na všechny produkty v košíku. Spotřebitel má tedy nárok na vrácení peněz ve výši hodnoty vráceného výrobku se zohledněním takto vypočtené slevy na všechny výrobky v nákupním košíku.

Žádosti o další informace můžete zasílat na adresu info@lelosi.cz nebo na níže uvedenou adresu. Pokud vám výrobek nesedí, zašlete jej na níže uvedenou adresu pro vrácení. Před vrácením výrobku vyplňte níže uvedený formulář na stránce Reklamace.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží, které jsou účtovány podle ceníku doručovací služby a závisí na druhu a velikosti zásilky. Spotřebitel nemůže požadovat úhradu dodatečně vzniklých nákladů, pokud si výslovně zvolil jiný typ přepravy než cenově nejvýhodnější standardní přepravu nabízenou prodávajícím. Pokud jste již za objednané zboží zaplatili, vrátíme vám veškeré platby, které jste za objednávku zaplatili, nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy - vyplněného formuláře - a po obdržení vráceného zboží.

Pokud spotřebitel se zbožím manipuloval nebo si je prohlédl způsobem, který není nezbytný pro určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží, může to snížit jeho hodnotu a následně ovlivnit výši náhrady. Pokud zboží vrátíte, vrátíme vám kupní cenu na váš bankovní účet nebo na účet, který jste použili při nákupu.

Má-li výrobek podstatnou vadu, musí kupující tuto vadu oznámit poskytovateli do dvou měsíců nebo v jiné zákonem stanovené lhůtě, podrobněji ji popsat a umožnit poskytovateli kontrolu výrobku. Poskytovatel neodpovídá za podstatné vady výrobku, které se projeví po uplynutí dvou let od dodání výrobku.

Pokud jste uvedli nesprávný bankovní účet, naúčtujeme vám dodatečnou pracovní zátěž spojenou s řešením případu s bankou a nesprávným příjemcem, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů.

V případě vrácení výrobků zaplacených kreditní kartou vracíme kupní cenu vráceného výrobku na kreditní kartu. V případě vrácení výrobků zaplacených na dobírku nebo bankovním převodem vrátíme kupní cenu na váš bankovní účet.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a bezvýhradně je přijímá v plném rozsahu. Tím se zavazuje převzít objednaný balíček a zaplatit za něj. V případě, že kupující balíček nepřevezme, způsobí tím naší společnosti jako poskytovateli zbytečné náklady (balné - obal, poštovné - poštovné, pracovní doba), za které může naše společnost jako poskytovatel účtovat kupujícímu nebo zákazníkovi vzniklé zbytečné náklady. Samozřejmě se snažíme najít smírné řešení.
Orientační náklady poskytovatele jsou následující:

  • první pracovní hodina: 300 Kč
  • dvojnásobek skutečných nákladů na doručení balíku, které závisí na typu doručovací služby (DPD, GLS, jiná doručovací služba) a mohou se od sebe lišit (tyto náklady proplácíme i při vrácení balíku),
  • balení 25 Kč.

Řešení případných reklamací:

V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte na čísle 277 009 009. Stížnost může kupující zaslat e-mailem na adresu info@lelosi.cz. Reklamační řízení je důvěrné.

V případě jakéhokoli nedodržení budeme vaše případné nároky řešit v souladu s ustanoveními ZVPot-1. Pokud zjistíte možný nesoulad, vyřešíme vaši reklamaci v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy nás na možný nesoulad upozorníte, přičemž se budeme snažit, aby tato lhůta nebyla delší, než 30 dnů. Poskytovatel potvrdí přijetí stížnosti do pěti pracovních dnů a do dalších osmi pracovních dnů informuje kupujícího o průběhu řízení. Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyřešil smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému řešení sporu, je k řešení sporů mezi poskytovatelem a kupujícím příslušný soud v Lublani.

Na všechny vztahy, práva a povinnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a dalších příslušných právních předpisů Slovinské republiky.

Sídlo společnosti:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovinsko

Adresa společnosti pro vrácení zásilky:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovinsko


Záruka

Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku na bezproblémový provoz svých produktů. Pokud se na výrobek vztahuje záruka, je omezena na záruku stanovenou v té době platným zákonem o ochraně spotřebitele, pokud není v záručních dokladech stanoveno jinak.

Omezení přístupu do internetového obchodu nebo používání určitých služeb.

V případě, že poskytovatel zjistí, že uživatel zneužívá služby poskytované poskytovatelem (mimo jiné: objednání více zásilek online a vyzvednutí pouze jedné zásilky, opakované nevyzvednutí zásilky, opakované objednání produktů za sebou a jejich pozdější vrácení bez řádné argumentace atd.), vyhrazuje si poskytovatel právo omezit nebo odepřít takovému uživateli přístup ke službám.

Celkový počet produktů, které může uživatel v internetovém obchodě zakoupit, je omezen na 30. V případě větších objednávek kontaktujte náš tým podpory.


Vyloučení odpovědnosti

Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění přesnosti a správnosti obsahu zveřejněného na webových stránkách, přičemž bere na vědomí, že v některých případech může dojít k chybám v jednotlivých položkách.
Uživatel musí před vstupem do internetového obchodu zajistit, aby jeho hardware a software byly řádně chráněny.
Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup na webové stránky z důvodu technických nebo jiných problémů a údržby, včetně znemožnění nebo ztížení používání internetového obchodu. Poskytovatel není povinen nahradit Uživateli jakoukoli ztrátu, škodu nebo náklady, které Uživateli vzniknou v důsledku ukončení provozu Internetového obchodu.


Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí slovinským právem. Příslušným soudem v případě sporů vyplývajících z této smlouvy jsou soudy ve Slovinsku. Poskytovatel neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného podle zákona k řešení spotřebitelského sporu vyvolaného spotřebitelem podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Neplatnost některé z obecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních podmínek. Podle ZIsRPS může kupující zahájit řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Evropské platformy pro řešení spotřebitelských sporů online (ODR), která je přístupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne: 21. 8. 2023

V Kamniku, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.