Nově nás můžete kontaktovat telefonicky na 277 009 009. 🌸 Jarní inspirace LELOSI 🌸: NAKUPUPUJTE NYNÍ Poslední kusy, konečné ceny: Prozkoumejte 👀 35% sleva na KAŽDÝ druhý levnější produkt s kódem: LELOSI35 Nakupte za více než 2 500 Kč a my vám do balíčku přidáme 🎁dárek - ručník LELOSI!🎁

ZÁRUČNÍ LIST A PODMÍNKY ZÁRUKY

Záruční doba na zakoupený výrobek je jeden rok a začíná běžet od data dodání. Pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o koupi výrobku.

Výrobce zaručuje bezplatné odstranění závad vzniklých v důsledku materiálových nebo výrobních vad, a to buď opravou, nebo výměnou výrobku. Pokud oprava nebo výměna není možná, vrátíme vám kupní cenu. V případě reklamace nás prosím informujte e-mailem na adrese info@lelosi.cz.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vyšší moci, nehod, nepředvídatelných událostí (požár, úder blesku atd.), nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny výrobce nebo nesprávné přepravy či skladování výrobku. Záruka se rovněž nevztahuje na případy nesprávného použití výrobku, nedodržení bezpečnostních předpisů, nedodržení pokynů pro údržbu výrobku nebo neoprávněného zásahu do výrobku.

Na běžné opotřebení výrobku (škrábance, oděrky, skvrny atd.) se záruka nevztahuje.

Záruka nevylučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku.

Záruční doba začíná běžet od data dodání. Pokud opravu nelze provést do 60 dnů, výrobek vám se souhlasem vyměníme nebo vrátíme kupní cenu. Záruční doba se v každém případě prodlužuje o dobu trvání opravy.

Společnost Uvecto d.o.o. je povinna poskytovat servis a náhradní díly po dobu 3 let od uplynutí záruční doby.

PRODEJCE A DOVOZCE
Uvecto d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovinsko
info@lelosi.cz